Maakunnan tila: lasten ja työikäisten määrä kasvussa

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Maakunnan tila: lasten ja työikäisten määrä kasvussa

Varsinais-Suomen asukasluku on kasvanut vuoden 2023 aikana poikkeuksellisen voimakkaasti. Maakunnan väestö kasvoi lokakuussa yli 4 500 henkilöllä vuodentakaiseen verrattuna, mikä on yli tuplasti viimevuosien keskimääräistä kasvuvauhtia enemmän.

Nopean väestönkasvun taustalla on hyvin nopeasti lisääntynyt maahanmuutto. Ulkomailta tuleva muuttovoitto kasvatti maakunnan asukaslukua lokakuun 2022 ja 2023 välisenä aikana yli 5 500 henkilöllä. Samaan aikaan muuttovoitto muualta Suomesta kasvatti asukaslukua noin tuhannella. Ilman muuttovoittoa alhainen syntyvyys olisi puolestaan vähentänyt Varsinais-Suomen väestöä lähes 2 000 henkilöllä.

Nopean väestönkasvun seurauksena lasten ja työikäisten määrä on kääntynyt kasvuun Varsinais-Suomessa. Pitkään jatkunut työikäisten määrän lasku kääntyi kasvuun vuonna 2022, ja tämän vuoden tammi-lokakuussa 20–64-vuotiaiden ikäryhmä on kasvanut ja lähes 3 000 henkilöllä. Vertailun vuoksi vuonna 2012 työikäisten määrä väheni lähes 1 500 henkilöllä.

Myös lähes koko 2000-luvun vähentynyt lasten ja nuorten määrä on kääntynyt alhaisesta syntyvyydestä huolimatta kasvuun. Tammi–lokakuussa alle 20-vuotiaiden määrä kasvoi 400:lla, kun vuonna 2022 määrä väheni lähes yhtä paljon. Sen sijaan eläkeikäisten määrän kasvu on hidastunut Varsinais-Suomessa tasaisesti 2010-luvun alusta saakka.

Maahanmuutosta on toivottu yleisesti ratkaisua alhaisen syntyvyyden aiheuttamaan nuorten ikäluokkien määrän vähenemiseen. Uusiempien väestötietojen valossa näyttääkin vahvasti siltä, että nopeasti lisääntynyt maahanmuutto on kasvattanut toiveiden mukaisesti nimenomaan työikäisten ja lasten määrää Varsinais-Suomessa.

Tutustu Maakunnan tila -katsaukseen kokonaisuudessaan
Avaa pdf-tiedosto