Lounaistieto testaa uutta OGC API -rajapintastandardia

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistieto testaa uutta OGC API -rajapintastandardia

Lounaistieto on ottanut testikäyttöön uuden OGC API -rajapintastandardin. OGC API on vielä kehitysvaiheessa oleva menetelmä paikkatietodatan tiedonsiirtoon eri sovellusten välillä. Uusi rajapintastandardi vastaa nykyisiä WMS ja WFS-standardeja lähemmin web-kehityksessä yleistynyttä REST-rajapintaa, minkä vuoksi sovelluskehittäjien on tulevaisuudessa helpompi hyödyntää myös sijaintitietoa sisältävää dataa erilaisten ohjelmistojen toteutuksessa.

Lounaistiedon OGC API -toteutus tehtiin maakuntakaavakoosteista, jotka syntyivät vuoden vaihteessa Paikkatietoalustan Maakunta-osahankkeen yhtenä tuloksena. Valtakunnallisiin maakuntakaavakoosteisiin valikoitiin pilottiaineistoksi tuulivoima-, suojelu- ja virkistyskohteet kaikista maakunnista, joista kaavamerkinnät olivat saatavilla yhtenäisen tietomallin mukaisessa muodossa. Toisin sanoen ensimmäistä kertaa mahdollistettiin maakuntakaavamerkintöjen tarkasteleminen koko Suomen alueelta digitaalisesti yhden palvelun kautta.

Runsaasti tietoa sisältävät maakuntakaavakoosteet ovat kooltaan suurikokoisia, mikä tekee niiden jakelun ja käsittelyn joskus haasteelliseksi. Suurikokoisen ja tarkan aineiston siirtäminen esimerkiksi nykyisen WFS-rajapinnan kautta on hidasta, mikä hankaloittaa aineiston hyödyntämistä. Uusi OGC API -rajapinta soveltuu hyvin myös suurikokoisten aineistojen tiedonsiirtoon, minkä vuoksi se soveltuu hyvin esimerkiksi juuri maakuntakaavojen valtakunnallisen yhdistelmän rajapintajakeluun.

OGC API -rajapinnan teknisestä toteutuksesta vastasi hankkeessa Gispo Oy. Voit tutustua tarkemmin OGC API:n tulevaisuudennäkymiin Gispon sivuilla!