Lounaistieto tekee merkittävää maakunnallista työtä

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistieto tekee merkittävää maakunnallista työtä

Lounaistiedossa selvitettiin syksyllä palvelujemme käyttäjien ja sidosryhmiemme näkemyksiä Lounaistiedon toiminnasta. Sähköisen kyselyn avulla selvitettiin, kuinka tyytyväisiä käyttäjät ovat Lounaistiedon verkkosivuihin, viestintään, tapahtumiin ja tietopalveluihin, sekä kuinka niitä voisi tulevaisuudessa kehittää vieläkin paremmiksi.

Vastaajien mielestä Lounaistieto tekee merkittävää työtä, sillä lähes 90 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä tätä koskevan väittämän kanssa. Lisäksi 86 %:n mielestä Lounaistiedon toiminta edistää tiedon avointa saatavuutta. Avoimissa vastauksissa kävi ilmi, että Lounaistiedon koettiin olevan tärkeä maakunnallinen yhteistyön edistäjä, tiedon tuottaja sekä informaation jakaja.

Verkkosivuihimme oltiin keskimäärin melko tyytyväisiä. Uutiskirjeemme koettiin verkkosivujen lisäksi olevan se vaikuttavin viestintäkanava, sosiaalisen median kanavien jäädessä vähemmän tärkeiksi. Melko vähäinen määrä vastaajista oli osallistunut edellisen vuoden aikana Lounaistiedon tapahtumiin, todennäköisesti koronatilanteen takia.

Tiedon ajankohtaisuus sekä tiedon löydettävyyteen panostaminen koettiin tärkeiksi. Kyselyn avoimissa vastauksissa tuotiin esille se, että Lounaistiedon tietopalvelut ovat hyvin laajoja ja niistä löytyy ”sitä sun tätä” tietoa, joten brändikuvaan ja markkinointiin tulisi kiinnittää huomiota. Lounaistieto tarjoaakin erittäin kattavan alueellisen tietopalvelun avoimeen dataan ja paikkatietoasioihin liittyen aina maakunnan tilaa kuvaavista tilastoista käytännönläheiseen karttapalveluun ja dataportaaliin latauspalveluineen.

Kyselyyn osallistui yhteensä 52 vastaajaa. Suuri osa vastaajista edusti kuntaa tai kuntayhtymää (38 %), yritystä (19 %) tai vastasi yksityishenkilönä (19 %). Tämä kuvaa hyvin Lounaistiedon laajaa käyttäjäkuntaa. Lounaistiedon uuden strategian mukaisesti käyttäjäseurantaa tehdään vuosittaisen sidosryhmäkyselyn lisäksi myös seuraamalla mm. tietopalveluidemme ja verkkosivujemme käyttäjämääriä ja aineistojen latausmääriä.

Tilasto Mitä mieltä olet Lounaistiedon toiminnasta