Lounaistieto onnistunut avoimen tiedon edistämisessä

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistieto onnistunut avoimen tiedon edistämisessä

Lounaistiedossa selvitettiin kesällä palvelujemme käyttäjien sekä eri sidosryhmien näkemyksiä Lounaistiedon toiminnasta. Sähköisen kyselyn avulla selvitettiin, kuinka tyytyväisiä käyttäjät ovat Lounaistiedon verkkosivuihin, viestintään, tapahtumiin ja tietopalveluihin, sekä kuinka niitä voisi tulevaisuudessa kehittää vieläkin paremmiksi.

Vastaajat pitivät Lounaistiedon työtä hyvin merkittävänä, ja yli 90 % vastaajista oli samaa mieltä siitä, että Lounaistiedon toiminta edistää tiedon avointa saatavuutta. Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä Lounaistiedon verkkosivuihin, viestintään, tapahtumiin ja tietopalveluihin. Verkkosivut koettiin visuaalisesti miellyttäviksi, teknisesti hyvin toimiviksi ja siellä oleva tieto ajantasaiseksi. Sen sijaan tiedon löydettävyyteen toivottiin parannuksia.

Lounaistiedon tietopalvelujen, kuten karttapalvelun, tilastopalvelun ja dataportaalin, koettiin vastaavan melko hyvin käyttäjien tietotarpeita, ja vastaajat suosittelisivat niitä mielellään ystävilleen tai työtovereilleen. Tietopalveluiden helppokäyttöisyyteen tulisi kuitenkin kiinnittää lisää huomiota. Vastaajat käyttävät tietopalveluja suhteellisen harvoin, tyypillisesti kuukausittain tai muutamia kertoja vuodessa. Erityisesti lounaiseen Suomeen liittyvät alueelliset aineistot koettiin Lounaistiedon vahvuudeksi.

Kyselyyn saatiin yhteensä 73 vastausta. Suuri osa vastaajista edusti kuntaa tai kuntayhtymää (38 %) tai korkeakoulua/oppilaitosta (17 %). 13 % vastaajista vastasi yksityishenkilönä. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään juuri alkaneessa Lounaistiedon strategiatyössä.