Lounaistieto on vuoden 2023 ICT-teko

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistieto on vuoden 2023 ICT-teko

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta on myöntänyt vuoden 2023 ICT-teko-tunnustuksen Lounaistiedolle. Kauppakamari palkitsee vuosittain henkilön, yrityksen tai teon esimerkillisestä toiminnasta digitalisaation parissa.

ICT-valiokunnan puheenjohtaja Petri Syväjärven mukaan ”Lounaistiedon keskeisenä tavoitteena on kehittää avoimen tiedon ja paikkatiedon käytettävyyttä ja monipuolista hyödyntämistä sekä alueen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Lounaistieto on onnistunut tässä tehtävässään erinomaisesti pitkäjänteisen työnteon kautta.”

Lounaistieto on edistänyt tiedon avoimuutta jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Tänä aikana kymmenet koordinaattorit, projektityöntekijät ja korkeakouluharjoittelijat ovat tehneet korvaamatonta työtä Lounaistiedon tavoitteiden eteen. Erityinen kiitos menee kutenkin toiminnan käynnistäjien visionäärisyydelle, kun Risto Kalliola Turun yliopistosta, Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta ja Risto Rauhala silloisesta Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta näkivät tarpeen paikkatietoyhteistyölle, joka on jatkunut tähän päivään saakka.

”Digitaalinen maailma Lounaistiedon ympärillä on muuttunut dramaattisesti, mutta datan avoin saatavuus ja yhteentoimivuus ovat yhä yhtä tärkeitä asioita kuin vuosituhannen vaihteessa”, muistuttaa tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen Lounaistiedosta.

Luo lisää Turun Kauppakamarin tiedotteesta ja Varsinais-Suomen liiton uutisesta.