Lounaistieto koordinoi digitaalisten maakuntakaavojen harmonisointia

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistieto koordinoi digitaalisten maakuntakaavojen harmonisointia

Maakuntakaavojen saattaminen yhtenäisen tietomallin mukaiseksi eli HAME-tietomallityö jatkuu Lounaistiedon koordinoimana. Lounaistieto koordinoi ympäristöministeriön sekä maakuntien liittojen rahoittamaa maakuntakaavojen tietomallin ylläpitoa ja kehittämistä ajalla 1.10.2020–31.12.2021. Lounaistieto myös vastaa maakuntien liittojen harmonisointityön neuvonnasta ja yhteentoimivuuden edistämisestä. Yhteistyön tuloksena suurin osa voimassa olevista maakuntakaavoista onkin jo saatu HAME-tietomallin mukaiseksi.

Yhtenäinen tietomalli tarkoittaa, että maakuntaliitoilla on maakuntakaavan laadinnassa käytössään samanrakenteinen tietokanta, samanlaiset kaavamerkinnät ja koodit sekä samanlainen visualisointitapa. Yhtenäisen tietomallin käyttö avaa uusia ulottuvuuksia muun muassa aluesuunnitteluun ja tutkimukseen, mutta se ei toistaiseksi korvaa maakuntien liittojen virallisia maakuntakaavoja.

Maakuntakaavojen yhtenäinen visualisointitapa helpottaa esimerkiksi eri maakuntakaavojen vertailua keskenään. Kaava-aineistojen samanlainen tietorakenne taas mahdollistaa monenlaisten paikkatietoanalyysien teon tai poimimaan eri maakuntien alueilta vain tiettyjä kaavamerkintöjä, kuten tuulivoima-alueet tai virkistyskohteet.

Tutustu lisää hankkeessa jo syntyneisiin tuloksiin maakuntakaavat-sivuiltamme. Harmonisoituihin maakuntakaavoihin voit myös tutustua valtakunnallisessa Paikkatietoikkuna-karttapalvelussa.