Lounaistiedon uusi strategia valmistunut

Lounaistieto.fi / Nostot / Lounaistiedon uusi strategia valmistunut

Lounaistiedon uutta strategiaa on valmisteltu viime kesästä lähtien, vanhan strategiakauden päättyessä. Tänä keväänä valmistunut uusi strategia on Lounaistiedon toimintaa ohjaava dokumentti vuosille 2021–2023. Strategia pohjautuu näkemykseemme siitä, kuinka haluamme olla vaikuttamassa muuttuvaan maailmaan ja digiyhteiskuntaan erityisesti alueellisella, mutta myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Lounaistiedon missio, joka sisältää toiminta-ajatuksemme ja olemassaolomme syyn, on kehittää avoimen tiedon ja paikkatiedon yhteentoimivuutta ja monipuolista käyttöä sekä alueen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista.  Lounaistiedon visio, jolla tarkoitamme päämääräämme ja unelmaamme, on olla arvostettu tiedon avoimuuden edistäjä ja tietopalveluiden tarjoaja, joka on aktiivisesti mukana rakentamassa kestävää digiyhteiskuntaa.

Strategiaan on tiivistetty myös Lounaistiedon keskeiset toiminnan kärjet, jotka suuntaavat toimintaamme tulevina vuosina. Strategian kolme kärkiteemaa ovat:

    • Avoimen tiedon ja paikkatiedon yhteistyön, verkostojen ja osaamisen kehittäminen
    • Tiedon laadun, yhteentoimivuuden ja avoimen saatavuuden edistäminen
    • Vaikuttava tietopalvelu Lounais-Suomessa

Strategian toteutumista edistetään laatimalla viestintäsuunnitelma sekä vuosittain strategiaan perustuva toimintasuunnitelma. Tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan vuosittaisen sidosryhmäkyselyn, kävijäseurannan sekä toiminta- sekä viestintäsuunnitelmien toteutumisen seurannan avulla.

Lounaistiedon tämän vuoden toimintasuunnitelman mukaisesti olemme olleet muun muassa aktiivisesti mukana edistämässä verkostoitumista ja tukemassa keskeisten toimijoiden yhteistyötä mm. osallistumalla GeoForum-yhteistyöhön ja järjestämällä Avoimen tiedon verkoston tapaamisia, syventäneet osaamista tarjoamalla paikkatietokoulutusta sekä palkanneet paikkatieto- ja viestintäharjoittelijan, kehittäneet avoimen tiedon sekä paikkatiedon yhteentoimivuutta ja yhteistyötä mm. maakuntakaavojen harmonisointyöllä (HAME), edistäneet Lounaistiedon ja tietopalveluidemme tunnettuutta muun muassa Aluetietofoorumin ja muiden tapahtumien kautta, koordinoineet avointa virkistysdataa tarjoavaa Digisaapas-hanketta ja julkaisseet uuden virkistyskohteita kuvaavan mobiilikarttasovelluksen sekä aloittaneet uuden kolmevuotisen viestintäsuunnitelman luomisen.

Tutustu tarkemmin Lounaistiedon uuteen strategiaan