Lounaistiedon uusi strategia valmistunut

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistiedon uusi strategia valmistunut

Tänä kevättalvena valmistunut uusi strategia on Lounaistiedon toimintaa ohjaava dokumentti vuosille 2024–2026. Strategia pohjautuu näkemykseemme siitä, kuinka haluamme olla vaikuttamassa muuttuvaan maailmaan ja digitaaliseen yhteiskuntaan erityisesti alueellisella, mutta myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lounaistiedon toiminnan tärkeimmät tavoitteet ovat pysyneet jo pitkään samana, mutta toimintaympäristössä on tapahtunut nopeita muutoksia mm. tekoälyn ja geopoliittisen tilanteen kehittymisen myötä.

Lounaistiedon missio, joka sisältää toiminta-ajatuksemme ja olemassaolomme syyn, on kehittää avoimen tiedon monipuolista käyttöä, osaamista ja yhteistyötä lounaisessa Suomessa. Lounaistiedon visio, jolla tarkoitamme päämääräämme ja unelmaamme, on olla tunnettu avoimen tiedon edistäjä, joka on aktiivisesti rakentamassa kestävää digitaalista yhteiskuntaa.

Strategiaan on tiivistetty myös Lounaistiedon keskeiset toiminnan kärjet, joihin erityisesti keskitämme voimavaramme. Strategiamme kolme kärkiteemaa ovat pysyneet edelliseen strategiaamme nähden samana, pienine sisältömuutoksineen:

    • Avoimen tiedon ja paikkatiedon yhteistyön, verkostojen ja osaamisen kehittäminen
    • Tiedon laadun, yhteentoimivuuden ja avoimen saatavuuden edistäminen
    • Vaikuttava tietopalvelu Lounais-Suomessa

Viestintä on tärkeä osa strategiaamme, ja viestimme toiminnastamme monipuolisesti viestintäsuunnitelma tukenamme. Strategian toimeenpano tapahtuu vuosittain laadittavan toimintasuunnitelman kautta, jonka toteutusta tukee Lounaistiedon ohjausryhmä. Lounaistiedossa strategisten tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan vuosittaisen sidosryhmäkyselyn, kävijäseurannan sekä toimintasuunnitelman toteutumisen seurannan avulla.

Lounaistiedon tämän vuoden toimintasuunnitelman mukaisesti olemme muun muassa aktiivisesti mukana edistämässä verkostoitumista ja tukemassa keskeisten toimijoiden yhteistyötä mm. osallistumalla Location Innovation Hub -yhteistyöhön ja järjestämällä Avoimen tiedon verkoston tapaamisia. Syvennämme alueen osaamista tarjoamalla paikkatietokoulutusta ja mapathoneja, markkinoimalla LIH partnereiden tarjoamia koulutuksia sekä palkkaamme paikkatietoharjoittelijan. Parannamme tiedon laatua, yhteentoimivuutta ja avointa saatavuutta Maakuntakaavan kumppanitestaus -hankkeessa ja LIH-aluetoiminnan kautta. Kehitämme viestintäämme ja tapahtumiamme ja seuraamme viestintämme vaikuttavuutta. Seuraamme tekoälyn nopean kehityksen vaikutusta avoimeen tietoon sekä paikkatietoon.

Tutustu tarkemmin Lounaistiedon uuteen strategiaan.