Lounaistiedon uudet harjoittelijat

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistiedon uudet harjoittelijat

Lounaistiedon tiimiä täydentää tänäkin kesänä kaksi korkeakouluharjoittelijaa. Harjoittelijat saavat kolmen kuukauden harjoittelusta arvokasta työkokemusta oman opintoalansa työtehtävistä. Työharjoittelu on myös hyvä tapa verkostoitua paikallisten toimijoiden kanssa.

Inka Jouhikainen on kolmannen vuoden maantieteen opiskelija Turun yliopistosta, joka aloittaa syksyllä maisterivaiheen opinnot paikkatietotutkimuksen erikoistumisalalla. Paikkatiedon lisäksi häntä kiinnostaa muun muassa kaupunki- ja liikennesuunnittelu sekä viestintä. Vapaa-ajalla Inka harrastaa liikuntaa sekä on aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa.

Aino Saarinen on maisterivaiheen maantieteen opiskelija Turun yliopistosta ja hänkin erikoistuu opinnoissaan paikkatietotutkimukseen. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat esimerkiksi uudet paikkatiedon hyödyntämiskohteet, osallistava paikkatieto ja virtavesien kaukokartoitus. Vapaa-aikaansa Aino viettää ulkoillen, kirjoja lueskellen ja pelaillen.

Inka toimii Lounaistiedolla viestintä- ja paikkatietoharjoittelijana, ja keskeisimpiä työtehtäviä ovat viestintäsuunnitelman laatimisessa avustaminen sekä avustavat paikkatietotehtävät. Ainon työtehtävät koostuvat pääosin Varsinais-Suomen liiton maakuntakaavaan liittyvistä paikkatietotehtävistä, kuten kaava-aineistojen muokkauksesta ja teemakarttojen laatimisesta. Lounaistiedossa hän auttaa dataportaalin aineistojen päivittämisessä.