Lounaistiedon uuden strategian valmistelu käynnistynyt

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistiedon uuden strategian valmistelu käynnistynyt

Lounaistiedon nykyisen strategian ulottuessa vuodesta 2018 vuoteen 2020, uusi strategiatyö on alkanut. Toukokuussa toteutettiin Lounaistiedon ensimmäinen sidosryhmäkysely, johon vastaamalla oli mahdollisuus vaikuttaa Lounaistiedon palvelujen ja toiminnan kehittämiseen.

Sidosryhmäkyselyssä kartoitettiin mielipiteitä Lounaistiedon verkkosivusta, tietopalveluista ja toiminnasta, sisältäen tapahtumat ja viestinnän. Sidosryhmäkyselyn tuloksia esiteltiin elokuussa Lounaistiedon ohjausryhmän työpajassa. Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli muodostaa kuva nykytilasta, ja syksyn seuraavassa työpajassa tullaan keskittymään tulevaisuusnäkökulmaan. Strategiatyöprosessissa tullaan osallistamaan myös muita toimijoita, ja kokonaisuuden on tarkoitus olla valmis tammikuussa 2021.

Lounaistiedon nykyiseen strategiaan voit tutustua täältä. Keskeisinä tavoitteinamme on edistää tiedon avointa saatavuutta päätöksenteon tietoperustan vahvistamiseksi, avoimen kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi sekä dataperustaisen liiketoiminnan edellytysten parantaminen. Tavoitteisiin pyritään edistämällä tiedon yhteiskäyttöä.