Lounaistiedon toiminta edistää tiedon avointa saatavuutta

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistiedon toiminta edistää tiedon avointa saatavuutta

Lounaistiedossa selvitettiin alkuvuodesta vuosittain toteutettavan sidosryhmäkyselyn avulla palvelujemme käyttäjien ja sidosryhmiemme näkemyksiä Lounaistiedon toiminnasta. Sähköisen kyselyn avulla selvitettiin, kuinka tyytyväisiä käyttäjät ovat Lounaistiedon tietopalveluihin, verkkosivuihin, viestintään ja muuhun toimintaan, sekä kuinka niitä voisi tulevaisuudessa kehittää vieläkin paremmiksi. Vastauksia saatiin 36 kappaletta, joten tulokset ovat suuntaa antavia.

Edelleen suurin osa vastaajista kokee, että Lounaistieto tekee merkittävää työtä ja edistää tiedon avointa saavutettavuutta. Sen sijaan toiminnastamme voisi viestiä vieläkin mielenkiintoisemmin ja lisätä tunnettavuuttamme. Viestintäkanavista uutiskirje on suosituin, mutta myös mm. sosiaalista mediaa ja verkkosivuja seurataan.

Vastausten perusteella Lounaistiedon tietopalveluista suosituimmat ovat karttapalvelu ja tilastopalvelu, mutta myös dataportaalilla ja Virma-palvelulla on oma käyttäjäkuntansa. Tätä tulosta tukee myös kävijäseurantamme. Suurin osa vastaajista suosittelisi Lounaistiedon tietopalveluita ystävälleen tai työtoverilleen.

Suuri osa vastaajista edusti kuntaa tai kuntayhtymää (34 %), yritystä (13 %) tai vastasi yksityishenkilönä (31 %). Tämä kuvaa hyvin Lounaistiedon laajaa käyttäjäkuntaa. Lounaistiedon strategian mukaisesti käyttäjäseurantaa tehdään vuosittaisen sidosryhmäkyselyn lisäksi seuraamalla myös mm. tietopalveluidemme ja verkkosivujemme käyttäjämääriä.

tilasto