Lounaistiedon tilastopalvelu uudistuu

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistiedon tilastopalvelu uudistuu

Lounaistiedon tilastopalvelu uudistuu vuoden 2019 lopulla. Tilastopalvelun kehittäminen käynnistyi kyselyllä, jolla selvitettiin palvelun käyttäjien tietotarpeita ja heidän toiveitaan tietojen esittämistavasta.

Kyselyn tulosten perusteella kaikki vastaajat pitivät erityisen tärkeänä tietojen ajantasaisuutta. Noin 90 % vastaajista piti tärkeänä sitä, että tilastotietoja on saatavilla kunnittain, mutta myös maakunta- ja seutukuntatasoiselle tiedolle oli selvää tarvetta. Lisäksi tilastokuvaajien interaktiivisuutta sekä mahdollisuutta upottaa tilastokuvaajat omille sivuille pidettiin hyvinä ominaisuuksina.

Tietosisällöistä selvästi toivotuimpia olivat väestö-, työpaikka- ja työllisyystiedot, jotka korostuivat etenkin kysyttäessä kaikkein tärkeimpiä tilastosisältöjä. Lisäksi tärkeinä tietosisältöinä pidettiin työttömyyttä, yritysten määrää sekä ympäristö- ja suhdannetilastoja. Lounaistiedon tilastoseurannan nykysisällöistä liikenne- ja majoitustilastoja ei pidetty yhtä tärkeinä.

Kysely toteutettiin toukokuussa 2019. Sähköinen kyselylomake lähetettiin yhteensä 1 378 sähköpostiosoitteeseen, ja kyselyyn saatiin 197 vastausta (14,3 % vastausaste). Vastaajista suurin osa edusti julkista sektoria ja heistä noin kolme neljäsosaa työskenteli Turun seudulla. Valtaosa vastaajista käyttää Lounaistiedon tilastopalvelua satunnaisesti, 14 % käyttää palvelua useamman kerran kuukaudessa ja neljännes ei ollut käyttänyt palvelua kertaakaan.