Lounaistiedon tilastopalvelu uudistui

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Lounaistiedon tilastopalvelu uudistui

Lounaistiedon tilastopalvelun uudet sivut on julkaistu. Tilastosivujen uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota sivujen käytettävyyteen mobiililaitteilla. Lisäksi tilastokaavioiden ulkoasu on uudistettu ja tietosisältöjä on päivitetty. Uusina tietosisältöinä tilastopalveluun on tuotu yritysten liikevaihdon kuvaajat ja ympäristön tilan seuranta.

Tilastopalvelun kehittäminen käynnistettiin kyselyllä, jolla selvitettiin palvelun käyttäjien tietotarpeita ja heidän toiveitaan tietojen esittämistavasta. Kyselyn tulosten perusteella kaikki vastaajat pitivät erityisen tärkeänä tietojen ajantasaisuutta. Tietosisällöistä selvästi toivotuimpia olivat väestö-, työpaikka- ja työllisyystiedot.

Uudet sivut löytyvät osoitteesta www.lounaistieto.fi/tilastot.

Tilastopalvelun uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön uusi uutiskirje Lounaistiedon tilastokatsaus. Sähköpostitse lähetettävä tilastokatsaus ilmestyy 1–2 kuukauden välein, ja se sisältää Varsinais-Suomen kehityksen keskeiset avainluvut sekä maakunnan tilaa käsitteleviä analyysejä.

Tilaa Lounaistiedon tilastokatsaus