Laivaliikenteen aiheuttama melualtistus

Lounaistieto.fi / Yleinen / Laivaliikenteen aiheuttama melualtistus

Laivaliikenteen aiheuttama melualtistus
CC BY-NC-SA 4.0, Metsähallitus
HUOM! Ei kaupalliseen käyttöön

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio laiva- ja veneliikenteen meriympäristöön aiheuttamasta melualtistuksesta. Sen tuottamiseen on käytetty ainoastaan olemassa olevia paikkatietoaineistoja, eikä kenttäverifiointia ole suoritettu. Jokaiselta vene- ja laivaväylältä on laskettu väylän ympärille etäisyyspinta, jota hyödyntäen laivamelun voimakkuus on mallinnettu väylän nimellissyvyys huomioiden (antaa viitteitä keskimääräisestä aluskoosta). Samankaltaista etäisyyspintaa on käytetty satamista lähtevien laivojen / veneiden melun arviointiin. Lopuksi yksittäiset väylä- ja satamapinnat on yhdistetty ja tulos luokiteltu luokkiin 1–5. Lounaispaikan toimesta rrd-formaatti käännetty shp:ksi. Saadut tulokset on luokiteltu järkeväksi katsotulla tavalla luokkiin 1 (melualtistus vähäistä) – 5 (melualtistus voimakasta). Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu EU:n Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä. Lisää BALANCE-hankkeen aineistoa löytyy HELCOM:n sivuilta.

Julkaistu 12.12.2007, ESRI shp, 1:20 000, YKJ.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/melualtistus?