Kouluikäisten määrä kasvaa vain muutamassa kunnassa

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Kouluikäisten määrä kasvaa vain muutamassa kunnassa

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on päivittänyt vuoteen 2040 saakka ulottuvan väestöennusteensa. Väestöennusteesta on laadittu neljä vaihtoehtoista versiota: väestökehityksen perusura sekä kaupungistumisen, hajautumisen ja kansainvälistymisen skenaariot. Perusurassa kehitys jatkuu ennallaan, kaupungistuminen perustuu muuttoliikkeeseen ennen koronaa ja hajautuminen koronan aikana. Kansainvälistymisessä maahanmuutto on lukittu vuoden 2022 korkealle tasolle.

Vuoden 2023 väestöennuste tarkentaa kuvaa Suomen väestönkehityksestä. Suuret linjat ja väestönkehityksen aluetason erot ovat kuitenkin yhä hyvin samankaltaisia kuin aiemmissa ennusteissa. Ennusteen mukaan Varsinais-Suomessa kasvu on kokonaan Turun seudun varassa myös tulevaisuudessa, ja seudun kasvu on voimistunut selvästi kaikissa skenaarioissa aiempiin ennusteisiin verrattuna. Muilla seuduilla muutokset ovat olleet pienempiä.

Turun kasvu on kaikissa skenaarioissa huomattavan nopeaa. Skenaariosta riippuen Turun kasvu vuoteen 2040 mennessä vaihtelee 30 000–48 000 välillä. Myös muiden Turun ydinkaupunkiseudun kuntien kasvu on huomattavan nopeaa. Erityisen selvästi tämä näkyy Kaarinassa, mutta myös Raisiossa, Liedossa ja Naantalissa. Väestö puolestaan vähenee nopeimmin muissa seutukuntakeskuksissa Salossa, Uudessakaupungissa, Loimaalla ja Paraisilla.

Vuoden 2023 ennusteessa oli erityisen tarkastelun kohteena syntyvyyden kehitys ja sen seuraukset peruskoululaisten määrään tulevaisuudessa. Myös syntyvyyden kehityksestä on laadittu vaihtoehtoiset skenaariot. Perusuran lisäksi tarkasteltavana ovat nopeasti elpyvä syntyvyys (paluu vuoden 2010 tasolle), romahtanut syntyvyys (vuoden 2022 taso) sekä toiveskenaario (keskimääräinen lapsiluku 2). Toiveskenaario ei tule toteutumaan, mutta se luo tarkentavaa kuvaa syntyvyyden kohoamisen vaikutuksista.

Ennusteen perusuran mukaan peruskouluikäisten määrä tulisi kasvamaan vain Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Ruskossa ja Kustavissa. Kaikissa muissa kunnissa perusopetukseen osallistuvien määrä laskisi vuoteen 2040 mennessä, Salossa jopa yli tuhannella lapsella. Nopeasti elpyvän syntyvyyden skenaariossa kouluikäisten määrä ei vähene yhtä nopeasti, mutta iso kuva on sama kuin perusuralla. Sen sijaan romahtavan syntyvyyden skenaariossa koululaisten määrä laskee käytännössä kaikissa kunnissa. Jos syntyvyys jäisi vuoden 2022 tasolle, kasvaisi lapsien määrä vain Kustavissa ja sielläkin ennusteen mukaan ainoastaan yhdellä.