Keskisen Saaristomeren vesialueiden avoimuusmalli

Lounaistieto.fi / Yleinen / Keskisen Saaristomeren vesialueiden avoimuusmalli

Keskisen Saaristomeren vesialueiden avoimuusmalli
CC BY 4.0, Turun yliopisto

Pisteaineisto kuvaa Saaristomeren vesialueiden avoimuuta hyödyntäen tuulen pyyhkäisymatkaa (engl. Fetch). Alkuperäisessä aineistossa on myös viiva-aineistona pyyhkäisymatkat laskettuna kustakin havaintopisteestä useaan suuntaan merelle päin. Aineiston on tuottanut Jani Helin Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötään varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Helin, J. (2005). Vesialueen syvyyden ja avoimuuden vaikutus veden sameuteen Saaristomerellä.

Aineistossa on laskettu noin 23 x 17 km laajuiselta alueelta Nauvon ja Korppoon pohjoispuolelta säännöllisen 250 x 250 metrin pisterverkon pisteille tuulen pyyhkäisymatka (fetch). Aineisto soveltuu Saaristomeren rantojen avoimuuden tarkasteluun.

Päivitetty 10.6.2005, ESRI shp, 1:20 000, YKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/AT04002_kesk_saaristomeren_fetchmalli