Ilmanlaatuhavainnot

Lounaistieto.fi / Yleinen / Ilmanlaatuhavainnot

Ilmatieteen laitos kerää kaupungeilta ja teollisuuslaitoksilta tietoa jatkuvasti ja reaalisajassa sadalla asemalla eri puolella Suomea.

Reaaliaikaisesti mitataan seitsemän saastekomponentin pitoisuuksia. Kaasumaiset saasteet ovat rikkidioksidi (SO2),  typpidioksidi (NO2), otsoni (O3),  hiilimonoksidi (CO) ja  haisevat rikkiyhdisteet (TRS).  Lisäksi  avoimessa datassa on kahden  eri kokoluokan hiukkasten kokonaismassta:  hengitettävät hiukkaset (PM10) ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 10 µm ja pienhiukkaset (PM2.5 ) alle 2.5 µm.

Turun kaupungin osalta data on saatavissa myös Ilmatieteen laitokselta. Tarkempi kuvaus datasta löytyy Ilmatieteen laitoksen FMI katalogista.