ICT-ala hurjassa kasvussa Varsinais-Suomessa

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / ICT-ala hurjassa kasvussa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen yritysten suhdannekehitys jatkui myönteisenä keväällä 2019. Maakunnan kasvun veturina toimivat palvelualat ja rakentaminen, sillä yritysten liikevaihdon kokonaiskasvu tasoittui hieman johtuen kaupan ja teollisuuden kasvun hidastumisesta.

Ehdottomasti nopeimmin Varsinais-Suomessa kasvoi ICT-alan yritysten liikevaihto. Vuoden 2015 tasoon verrattuna ala on kasvanut maakunnassa yli 50 %, ja kasvu tuntuu vain kiihtyvän, sillä vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen kasvu oli yksistään yli 20 %. Myös liike-elämän palvelut jatkoivat kasvuaan hieman nopeampaa tahtia kuin palvelualat kokonaisuutena.

Lounaistiedossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuranta on Poretieto-hankeen tuloksen laajennettu kattamaan päätoimialojen lisäksi valmistavan teknologiateollisuuden, liike-elämän palvelut ja ICT-alan. Seuraava tilannekatsaus tehdään alkuvuodesta 2020, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä syyskuuhun 2019 saakka.

Tarkempia suhdannetietoja löytyy Lounaistiedon Poretieto.fi-palvelusta.