Harjoittelijaksi Lounaistietoon?

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Harjoittelijaksi Lounaistietoon?

Haemme korkeakouluharjoittelijaa hoitamaan paikkatietoaineistojen monipuolista käsittelyä ja ylläpitämään karttapalvelua. Harjoittelussa on mahdollista vahvistaa omaa paikkatieto-osaamista erityisesti PostGIS-tietokantojen ja GeoServer-rajapintaratkaisujen osaamisella.
Viimeinen hakupäivä 17.2.2019. Lisätietoja Aarresaaresta.