Ennakointitietoa verkossa

Lounaistieto.fi / Yleinen / Ennakointitietoa verkossa

Valtioneuvoston kanslia ja Sitra koordinoivat yhteistyössä kansallisen ennakointiverkoston toimintaa ja tukevat suomalaista ennakointityötä ja verkostoitumista. Kansallinen ennakointiverkosto (KEV) kokoaa yhteen suomalaiset ennakointitiedon tuottajat. Verkosto on ennakoijien keskustelu- ja koordinaatiofoorumi, jonka tavoitteena on edistää tulevaisuutta koskevan tiedon ja näkemysten käyttöä päätöksenteossa.

http://www.foresight.fi/

 

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen, akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämiskeskus, joka tutkii vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/Sivut/home.aspx

 

 

Tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia.

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/Sivut/default.aspx

 

ETLA tekee kansantaloudellista, liiketaloudellista ja sosiaalipoliittista tutkimusta sekä taloudellisia ennusteita. Laitos palvelee suomalaisten yritysten ja koko kansantalouden päätöksentekoa ja menestymistä kansainvälisessä kilpailussa.

http://www.etla.fi/

 

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA julkaisee raportteja sekä järjestää erilaisia keskustelutilaisuuksia.

http://www.eva.fi/eva/

 

ENSTI on Opetushallituksen ylläpitämä tietopalvelu, joka keskittyy etenkin koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointiin.

http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakoinnin_sahkoinen_tietopalvelu_ensti

 

Ennusteita keskeisistä kokonaistaloudellisista ilmiöistä, Suomen eri alueiden talouskehityksen pääpiirteistä, maa- ja elintarvikesektorista sekä metsäsektorista.

http://ptt.fi/fi/ennusteet

 

Sitra ennakoi yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsii käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhdittaa kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

http://www.sitra.fi/tulevaisuus

 

Suomen Akatemia edistää tieteen kehitystä ja parantaa tutkimuksen vaikuttavuutta ennakoimalla mahdollisia muutoksia eri tieteenaloilla ja tutkimusjärjestelmässä. Ennakoinnin tuloksia hyödynnetään suunnattaessa rahoitusta korkeatasoisimpaan ja tieteellisesti innovatiivisimpaan tutkimukseen.

http://www.aka.fi/fi/tiedepoliittinen-toiminta/ennakointi/

 

Tekesin lähtökohtana on elinkeinoelämän, tieteen ja teknologian sekä yhteiskunnan uudet haasteita ja mahdollisuudet. Trendikarttaan on koottu keskeiset muutosvoimat, joita esitellään esimerkkien ja havaintojen kautta.

http://www.tekes.fi/tekes/tietopankki/

 

Tietolähteitä

http://www.temtoimialapalvelu.fi/alueelliset_kehitysnakymat

http://www.temtoimialapalvelu.fi/toimialaraportit

http://www2.toimialaonline.fi/

http://vm.fi/talouden-ennusteet

http://www.foreammatti.fi/index

https://www.ammattibarometri.fi/

Tämä artikkeli on julkaistu kategoriassa Yleinen. Lisää kirjanmerkkeihin permalink.