Dataa ja palveluita kaikkien käyttöön

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Dataa ja palveluita kaikkien käyttöön

Lounaistiedon dataportaali tarjoaa dataa monessa muodossa kaikkien hyödynnettäväksi. Datan avaamista on erityisesti viime vuosina alettu tehdä yhä enemmän rajapintojen (API) kautta, jolloin tieto saadaan liikkumaan eri ohjelmistojen välillä automatisoidusti ja reaaliajassa. Tällä tavalla käsillä oleva tieto on aina mahdollisimman ajantasaista. Haasteena kuitenkin on, että osa datan mahdollisista hyödyntäjistä jää hyödyntämisen ulkopuolelle, kun kaikilla ei ole rajapintojen käyttöön tarvittavaa osaamista.

Lounaistiedon dataportaalista löytyy ohjeita datan käyttöön, mutta yhtenä vaihtoehtona on hyödyntää valmiita sovelluksia. Esimerkiksi Varsinais-Suomen palvelupisteaineiston pohjalta kehitetty Know Your Hoods -hakukone auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat asuinalueet ja tutustumaan paremmin Suomen kuntiin, kaupunkeihin ja niiden naapurustoihin. Myöskin Clousby-sovellus näyttää minkä tahansa suomalaisen osoitteen lähimmät palvelut. Siinä on hyödynnetty erityisesti avointa OpenStreetMapin dataa, jossa tietokannasta on koostettu poiminta palveluista koko Suomen mittakaavassa. Sivusto on tarkoitettu uudelle alueelle matkustaville tai muuttaville, jotka eivät vielä tunne alueen palveluja. Ajantasaisen palvelupistetiedon tarve on tunnistettu myös muun muassa uudessa Turun seudun maankäytön-, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksessa, ja palvelupisteaineistoa ollaan kehittämässä avoimia tietolähteitä hyödyntäen.

Kolmantena vaihtoehtona datan hyödyntämiseksi on käyttää siihen tarkoitettuja apuvälineitä. Pääkaupunkiseudun avoimen datan palvelu Helsinki Region Infoshare on tehnyt kokeilun, jossa palvelupisterekisterin rajapinnan kautta saatavissa olevaa dataa voi tarkastella internet-selaimessa Datasette-työkalua hyödyntämällä. Datasette-työkalu on tarkoitettu ohjelmointirajapinnassa olevan datan visuaaliseen tarkasteluun, kyselyyn ja lataamiseen JSON- tai CSV-muodossa selaimen kautta.

Vaihtoehtoja on siis monia. Datan käyttöönotto ja hyödyntäminen ovat ensimmäisiä askelia, joiden lisäksi tulee kuitenkin ottaa huomioon myös datan analysointi ja ilmiöiden väliset riippuvuussuhteet. Lounaistieto tarjoaa monenlaisia maakuntaa kuvaavia tilastoja, mutta myös valmiiksi pureskeltuja analyyseja. Yhteenvetona siis todettakoon, että datan hyödyntäminen vaatii usein jonkinlaista itseopiskelua tai kouluttautumista, mutta dataan pääsee helpohkosti käsiksi myös valmiita työkaluja, palveluja tai analyyseja hyödyntämällä.