Data tutuksi: Turun kaupungin paikkatietorajapinnat

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Data tutuksi: Turun kaupungin paikkatietorajapinnat

Mikä: Data tutuksi – kuulumisia tiedon tuottajilta
Mitä: Turun kaupungin avoimet paikkatietorajapinnat
Missä: https://data.lounaistieto.fi/data/organization/turku
Kirjoittajat ja lisätietoja: Paikkatietopäällikkö vs. Kaisa Utriainen kaisa.utriainen@turku.fi, paikkatietoinsinööri Jani Helin jani.helin@turku.fi

Kaupungin arjessa syntyy paljon erilaisia paikkatietoaineistoja. Paikkatieto on tietoa alueesta, joka sisältää myös jonkinlaista ominaisuustietoa, esimerkiksi kaavioita, kunnossapidon luokituksia tai rakennuksia. Tätä tietoa tallennetaan paikkatietojärjestelmiin, josta viranomaiset hyödyntävät tietoa omassa työssään.

Kuntalaiset voivat tarkastella kaupungin tuottamaa paikkatietoaineistoa mm. Turun seudun Opaskarttapalvelun kautta. Palvelu on suunnattu kaupunkilaisille paikkatietoaineiston katseluun ja sieltä löytyy useita ajantasaisia pohjakarttoja, ilmakuvia ja muun muassa kiinteistöjen, rakennusten ja kaavojen tietoja.

Turun kaupunki teki keväällä 2021 periaatepäätöksen jakaa Turun seudun Opaskartta palvelussa katseltavana olevaa paikkatietodataa myöskin koneluettavassa muodossa avoimena paikkatietona. Avoin data on julkista tietoa, joka on maksutonta, koneluettavassa muodossa olevaa, vapaasti uudelleenkäytettävää dataa. Avaamamme aineiston käyttölupa on julkishallinnon JHS 189 -suosituksen mukaisesti CC Nimeä 4.0.

Viime talven aikana avoimeksi aineistoksi on julkaistu mm. paljon liikkumiseen liittyvää aineistoa kuten myös erilaisia aluejakoja ja ympäristöön liittyviä aineistoja. Kattava listaus avatuista aineistoista aineistokuvauksineen löytyy kokonaisuudessaan sekä Lounaistiedon dataportaalista että avoindata.fi -sivustolta.

Aineistot ovat saatavilla koneluettavassa muodossa WMS- ja WFS-rajapintojen kautta. Avoimia rajapintoja on mahdollista hyödyntää esimerkiksi opiskelussa, tutkimustyössä, mobiilisovelluksissa tai päätöksenteossa. Rajapinnat ovat paikkatietoalan standardien mukaiset ja suunnattu enimmäkseen ammattilaiskäyttäjille. Siitä huolimatta kuka tahansa voi hyödyntää aineistoja vaikkapa erilaisten paikkatiedon ilmaisohjelmien avulla. Löydät lisätietoa rajapinnoista ja niiden käyttämisestä täältä.

Pyrimme avaamaan koko ajan lisää aineistoja niin Turun Seudun Opaskartalle kuin rajapinnoillekin. Kannustamme tarkistamaan säännöllisesti mitä uusia ja mielenkiintoisia aineistoja palveluistamme löytyy. Aineiston avaustoiveita pyydämme osoitteeseen avoindata@turku.fi.

Toivomme aineistojen tuovan paljon iloa hyödyntäjilleen ja niiden poikivan paljon uusia sovelluksia kaupunkilaisten iloksi ja hyödyksi!