Avoin ostolaskudata lisää kuntatalouden läpinäkyvyyttä

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Avoin ostolaskudata lisää kuntatalouden läpinäkyvyyttä

Huhtikuussa avattu handata.fi-palvelu tarjoaa tietoja kuntien ostoista ja kilpailutetuista hankinnoista vuosilta 2015–2017. Tietoa on koottu valtaisa määrä: dataa löytyy lähes kolmensadan Suomen kunnan ostoista, ja esimerkiksi vuonna 2017 kuntien ostot olivat yhteensä yli 22 miljardia euroa. Avoimen ostolaskudatan toivotaan lisäävän kuntien taloudenpidon läpinäkyvyyttä ja mahdollistavan esimerkiksi uusia akateemisia tutkimusavauksia.

Palvelua luodessa kävi ilmi, että datan esittämisessä on usein huomattavia kuntakohtaisia eroja. Myös tiedonpuutteiden korjaamiseen kului huomattavasti aikaa kokonaistyömäärään nähden. Esimerkiksi Y-tunnukset olivat yllättävän usein virheellisiä tai ne alun perin puuttuivat jopa kokonaan. Toisaalta esimerkiksi materiaaliostot sisällytetään kunnissa usein mukaan palveluihin, jolloin läpinäkyvyys kärsii.

Handata-projektista vastaava projektipäällikkö Jorma Saariketo toivoo yhä järjestelmällisempää ja yhdenmukaisempaa ostolaskujen toteuttamistapaa kunnilta. Tällä hetkellä kuntien ostolaskudatan julkaisua ohjaa Kuntaliiton suositus. Handata -hankkeen myötä kerätyt kokemukset tullaan hyödyntämään jatkossa, kun ohjeistusta päivitetään.

Handata-verkkopalvelun käyttö on perusmuodossaan ilmaista, mutta käyttäjän tulee rekisteröityä tarkastellakseen yksityiskohtaisempia tietoja palveluun kerätystä tietokannasta. Verkkopalveluun lisätään vuoden 2019 aikana myös vuoden 2018 ostolaskudata ja HILMA-palvelun tiedot toteutuneista julkisista hankinnoista. Jatkossa palveluun lisätään myös tietoja mm. kuntien henkilöstökuluista ja velkaantuneisuudesta sekä työkalut käyttäjäkohtaisten, räätälöityjen raporttien luomiseen.

Tutustu Handata-palveluun