Avoin data tarjoaa paljon mahdollisuuksia

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Avoin data tarjoaa paljon mahdollisuuksia

Avoimen tiedon verkoston yhteistyönä järjestettiin keväällä kysely avoimesta datasta. Saatuja vastauksia on tarkoitus hyödyntää syksyn kehittäjätapaamisissa. Kyselyssä kartoitettiin ihmisiä kiinnostavia, avoimeen dataan liittyviä aihepiirejä sekä kysyttiin erilaisia avoimen datan hyödyntämistapoja ja mahdollisuuksia.

Eniten kiinnostusta herätti avoimen datan hyödyntäminen tekoälyn ja koneoppimisen yhteydessä. Myös turvallisuuteen ja liikenteeseen liittyvät aiheet, sekä älypuhelimissa hyödynnettävät kaupunkisovellukset nousivat kyselyssä esille.

Kyselyn vastauksista ilmeni useita haasteita, joita voitaisiin ratkaista avoimen datan avulla, mikä puhuu avoimen datan tarpeellisuuden puolesta. Niitä on useilta eri aloilta, mikä kertoo myös avoimen datan laajasta käytettävyydestä. Esiin nousseet haasteet liittyivät erityisesti ihmisten osallistumiseen ja tarpeisiin yhteiskunnassa.

Yhtenä avoimen datan hyödyntämisen kohteena nostettiin esille kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen sekä yleisesti avoimuuden lisääminen. Myös kulttuurin saralla kaivattiin avoimuuden lisäämistä. Kaupunkikulttuurissa nähtiin avoimeen dataan pohjautuvaa kehittämispotentiaalia ja historiatietoa toivottiin kaikkien saataville. Lisäksi vastauksissa nousi esiin datan potentiaali sosiaali- ja terveysalan haasteiden ratkaisussa, kuten tulevaisuuden terveydenhuollon tarpeiden ennakoinnissa. Avoimella datalla voidaan myös vastata ympäristöön liittyviin haasteisiin esimerkiksi edistämällä kiertotaloutta erilaisten sovellusten avulla.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

drone
Avoimen tiedon verkosto on osa Varsinais-Suomen liiton koordinoimaa kumppanuusfoorumia.