Aluetietofoorumissa pureuduttiin dataan ja faktoihin – esitykset saatavilla!

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Aluetietofoorumissa pureuduttiin dataan ja faktoihin – esitykset saatavilla!

Lounaistiedon ja Varsinais-Suomen liiton vuosittaiseksi perinteeksi muodostunut Aluetietofoorumi keräsi paikalle lähes 70 datasta ja paikkatiedosta kiinnostunutta. Torstaina 5.3.2020 järjestetyssä seminaarissa haettiin vastauksia siihen, miten datasta syntyy informaatiota, miten informaatio jalostuu tiedoksi ja miten tietoa hyödynnetään päätöksenteossa. Tilaisuudessa julkistettiin lisäksi Lounaistiedon uudistettu tilastopalvelu, joka tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan lounaisesta Suomesta.

Tiedon roolia faktojen jälkeisessä maailmassa valotti seminaarin pääpuhuja työelämäprofessori Pekka Sauri Helsingin yliopistosta. Naispanelistit syventyivät aiheeseen sekä datan tarjoajan että hyödyntäjän näkökulmista. Lähes kaikki toiminta tuottaa jotakin dataa ja yhteenvetona voidaankin todeta, että datalihaksilla saa jo paljon aikaan, mutta ilman data-aivoja aineistoa on vaikea tulkita ja hyödyntää, eli kokonaisuus ratkaisee.

Aluetietofoorumin esitykset:

Paluu faktojen aikaan
Pekka Sauri, Helsingin yliopisto

Lounaistiedon uusi tilastopalvelu
Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto

Ihmisen rooli tiedon arvoketjussa
Hanna Niemi-Hugaerts, TIEKE ry

Tiedon hyödyntäminen kaupunkiorganisaatiossa
Johanna Ahlgren-Holappa, Tampereen kaupunki

Datalihaksilla hyvää elämää
Tarja Vuorinen, Turun kaupunki

Know Your Hoods – avoimesta datasta asukkaiden tarinoihin
Susanna Lahtinen, Choose Your Future

Lämpimät kiitokset esiintyjille sekä kaikille paikallaolijoille osallistumisesta!