Aikuiskoulutuksen ennakointihanke käynnistynyt

Lounaistieto.fi / Yleinen / Ennakointi / Aikuiskoulutuksen ennakointihanke käynnistynyt

Opetushallituksen luotsaama Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -hanke on käynnistynyt. Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin. Kehitettävä ennakointimalli koskee sekä määrällistä että laadullista ennakointia ja niiden yhteensovittamista. Projekti toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella 1.8.2015–31.7.2018.

Projektin verkostoituu maakuntien liittojen kanssa valtakunnallisen ja alueellisen aikuiskoulutuksen ennakoinnin yhteensovittamiseksi. Valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyö on otettu esille projektin hankehakemuksen yhteydessä ja viisi maakuntaa (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) on jo lupautunut mukaan projektin kehittämistyön eri vaiheisiin. Projektin alun myötä useat muutkin maakuntien liitot ovat osoittaneet laajaa kiinnostusta ennakointimallin kehittämiseen ja aluepilotointiin.