Avaa dataa!

Keräämme kaikkia tietovarantoja avoimen datan hengessä. Tilastot, paikkatiedot, kuva-aineistot, rajapinnat ja tietokannat voivat olla hyödyksi myös muille. Datan avaaminen onkin nähty tärkeänä öljynä sovelluskehitykselle ja tietoyhteiskunnalle. Lounaistieto-palveluun kerätään Lounais-Suomessa tuotettuja tietovarantoja. Tiedon tuottajana voi olla kunta, oppilaitos, valtion hallinto tai vaikka yritys tai yhteisö. Kunhan tieto on hyvälaatuista ja koneluettavaa. Lisää tietoa jo meiltä löytyvistä avoimista aineistoista löydät Tietopalveluista.

Vastaa