Tilastot, tietografiikka ja analyysit

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Tilastot, tietografiikka ja analyysit

Analyysit

  • Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendi oli vuoden 2019 toisella neljänneksellä 73,7 %. Työllisyyden kasvu on jatkunut maakunnassa tasaisena siitä huolimatta, että koko maassa työllisyysasteen kasvu on kesän aikana hiipunut 72,4 % tuntumaan. Nykyisellä kasvuvauhdilla työllisyysasteen trendikehitys saavuttaisi […]

  • Lounaistiedon tilastopalvelu uudistuu vuoden 2019 lopulla. Tilastopalvelun kehittäminen käynnistyi kyselyllä, jolla selvitettiin palvelun käyttäjien tietotarpeita ja heidän toiveitaan tietojen esittämistavasta. Kyselyn tulosten perusteella kaikki vastaajat pitivät erityisen tärkeänä tietojen ajantasaisuutta. Noin 90 % vastaajista piti […]

  • Varsinais-Suomen yritysten suhdannekehitys jatkui myönteisenä keväällä 2019. Maakunnan kasvun veturina toimivat palvelualat ja rakentaminen, sillä yritysten liikevaihdon kokonaiskasvu tasoittui hieman johtuen kaupan ja teollisuuden kasvun hidastumisesta. Ehdottomasti nopeimmin Varsinais-Suomessa kasvoi ICT-alan yritysten liikevaihto. Vuoden 2015 […]