Turun seudun MAL-seuranta

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Turun seudun MAL-seuranta

Maankäytön, liikenteen ja asumisen (MAL) sopimukset ovat valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen välisiä sopimuksia, joiden tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Lisätietoja maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimuksista löytyy ympäristöministeriön sivuilta.

Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen (2016–2019) lähtökohtana on vuonna 2012 hyväksytty rakennemalli 2035. MAL-sopimuksen avulla on tarkoitus

  1. vahvistaa rakennemallin sitovuutta ja konkretisointia,
  2. edistää seudullisesti merkittävien hankkeiden toteutumista ja
  3. edistää Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittymistä.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi MAL-sopimuksessa on määritetty toimenpiteitä, jotka on jaettu seitsemän tavoitteellisen kokonaisuuden alle. Yksittäisten toimenpiteiden toteutumista seurataan tarkemmin muualla, mutta alta löytyvin seurantaindikaattorien avulla luodaan kokonaisuuskuva Turun seudun kehityksestä MAL-sopimuksen tavoitteiden näkökulmasta.

MAL-sopimuksen yleiset tavoitteet
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen vahvistaminen
Matkailun edistäminen
Keskukset ja täydennysrakentaminen
Kehittyvät asemanseudut
Joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne
Monipuolinen asuntotuotanto
Palvelujen saavutettavuus ja turvalliset matkat
12345678910111213