Varsinais-Suomi menestyi aluekehityksen tilannekuvassa

Lounaistieto.fi / Aktuell / Varsinais-Suomi menestyi aluekehityksen tilannekuvassa

Aluekehityksen konsulttitoimisto MDI ylläpitää aluekehityksen laajaa tilannekuvaa, jossa tarkastellaan alueiden kehitystä 17 indikaattorin avulla. Mittarit on ryhmitelty kuuteen aluekehityksen dynamiikkaan, jotka tarkastelevat kuntien työllisyyttä, yritystoimintaa, vetovoimaa, tuloja, koulutusta ja hyvinvointia sekä muuta elinvoimaa. Tämän perusteella määritetään aluekehitystä kuvaava kokonaisindeksi, joka vaihtelee välillä 0–100.

Varsinais-Suomen kunnat pärjäävät aluekehityksen tilannekuvassa erinomaisesti. Maakunnan kuntien saamien kokonaispisteiden keskiarvo oli uusimmassa syyskuussa julkaistussa tilannekuvassa maan toiseksi korkein. Vain Uudenmaan kunnat menestyivät tilannekuvassa keskimäärin Varsinais-Suomea paremmin.

Parhaiten Varsinais-Suomen kunnista menestyi Kaarina, jonka sijoitus tilannekuvassa oli viides kaikista Manner-Suomen 293 kunnasta. Muita hyvin menestyneitä kuntia oli Lieto (8.), Rusko (13.), Raisio (14.) ja Masku (16.). Maakunnan kunnista huonoimmin menestyi Somero, joka oli sijalla 143. Tästä huolimatta yli puolet Manner-Suomen kunnista menestyi vertailussa Someroa heikommin.

Koko maan vertailun lisäksi kuntien sijoituksia vertailtiin niiden omissa kokoluokissa. Kuntien kokoluokat ovat alle 4 000 asukasta, 4 000–9 999 asukasta, 10 000–24 999 asukasta, 25 000–49 999 asukasta, 50 000–99 999 asukasta ja yli 100 000 asukasta.

Omassa kokoluokassaan Varsinais-Suomeen tuli peräti kolme ykkössijaa. Kaarina oli ensimmäinen yli 25 000 asukkaan kunnista sekä Rusko yli 4 000 asukkaan ja Aura alle 4 000 asukkaan kunnista. Lisäksi Sauvo oli omassa kokoluokassaan toisena ja Masku kolmantena. Kokonaisuudessa yli puolet Varsinais-Suomen kunnista oli oman kokoluokkansa kymmenen kärjessä.