Uusia työelämätaitoja Lounaistiedon paikkatietoharjoittelusta

Lounaistieto.fi / Aktuell / Uusia työelämätaitoja Lounaistiedon paikkatietoharjoittelusta

Olen Anni Simola, neljännen vuoden maantieteen opiskelija Turun yliopistosta ja tämän vuoden kesätyöharjoittelija Lounaistiedolla. Kesän aikana olen päässyt työskentelemään Lounaistiedolla avoimen paikkatiedon parissa monipuolisesti. Alkukesästä keskityin Lounaistiedon karttapalvelun päivittämiseen käymällä läpi rajapinnoista tulevia paikkatietoaineistoja, korjaamalla rajapintojen osoitteita sekä lisäämällä aineistoille metatietoja. Eniten aikaani kesällä vei kuitenkin Lounaistiedon dataportaalin aineistoihin liittyvät tehtävät. Aineistot siirretään kansalliseen avoindata.fi-palveluun, joten kävin läpi dataportaalin aineistoja ja selvitin niiden ajantasaisuutta, loin aineistoille metatietoja Paikkatietohakemistoon niiden siirtämiseksi, sekä siirsin aineistoja myös suoraan avoindata.fi:hin. Aineistoja siirtäessä vastaan tuli monenlaisia kysymyksiä ja asioita selviteltäväksi, joten siirtoprojekti ei ollut täysin mutkaton. Nyt kuitenkin lähes kaikki dataportaalissa olleet aineistot löytyvät myös avoindata.fi-palvelusta. Karttapalveluun ja dataportaaliin liittyvien tehtävien lomassa olen myös käynyt läpi Virma Kartta -luontomatkailupalvelun reittejä, poistaen päällekkäisyyksiä ja tehden pieniä korjauksia. Olen siis päässyt tutustumaan melko perinpohjaisesti Lounaistiedon tarjoamiin paikkatietopalveluihin, mikä on ollut mielenkiintoista.

Harjoittelun aikana pääsin hyödyntämään opintojen aikana kerryttämiäni paikkatietotaitoja, mutta opin myös paljon uutta. Rajapintoja ja tietokantoja olen opinnoissani käyttänyt yllättävän vähän, mutta niiden toimintaan pääsin tutustumaan paremmin tämän kesän aikana. Käsittelin paljon paikkatietoaineistojen metatietoja, jotka ovat tärkeitä laadukkaan avoimen paikkatiedon tarjoamiseksi. Paikkatiedon avoimuus ja laatu ovat itseäni kiinnostavia aiheita, joten työtehtävät tuntuivat hyvinkin omalta, mutta toisaalta haastoivat myös sopivasti. Paikkatietoa käsitellessä vastaan tulee usein monenlaisia haasteita, ja kesän aikana sain lisää kokemusta tällaisten haasteiden käsittelystä ja ratkaisusta. Lisäksi harjoittelu Lounaistiedolla antoi minulle paremman käsityksen siitä, minkälaisia paikkatietoasioita maakunnan tasolla käsitellään ja minkälaista paikkatietoon liittyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta tapahtuu sekä maakunnan sisällä että maakuntien välillä. Kaiken kaikkiaan kesäni Lounaistiedolla oli todella mukava ja antoisa, ja töihin oli joka päivä kiva tulla!

kuva annista