Uusia ominaisuuksia Virma-karttapalvelussa

Lounaistieto.fi / Aktuell / Uusia ominaisuuksia Virma-karttapalvelussa

Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa eli Digisaapas-hankkeessa julkaistua ja erityisesti retkeilijöille suunnattua reitti- ja kohdetietoa kokoavaa Virma Kartta -palvelua kehitetään jatkuvasti yhä käyttäjäystävällisemmäksi. Tässä ilmaisessa karttapalvelussa on panostettu paitsi helppokäyttöisyyteen niin myös karttavisualisointeihin.

Virkistyskohteen ylläpitäjän on nyt mahdollista merkitä Virma-palveluun kohde tai reitti myös väliaikaisesti pois käytöstä, ja palvelun käyttäjä voi huomioida tämän retkiä suunnitellessaan. Kohde saattaa olla väliaikaisesti pois käytöstä esimerkiksi silloin, kun se odottaa kunnossapitotöitä, kuten rikkoutuneet pitkospuut. Karttavisualisoinniksi on valittu harmaa väritys, jotta kohde erottuisi karttapohjasta mahdollisimman vähän huomiota herättävästi, mutta kuitenkin niin, että käyttäjän on mahdollista tarkastella kohdetietoja, kuten kuka on kohteen ylläpitäjä tai milloin tietoja on viimeksi päivitetty. Virkistyskohdetietoja Virmaan päivittävät pääasiallisesti kohteiden todelliset ylläpitäjät, kuten kunnat tai yhdistykset.

Myös reittien esittämistapaa Virma-palvelussa on kehitetty lisää, ja reitin pituus lasketaan ja ilmoitetaan kohdetiedoissa nyt reittiviivan geometrian mukaan automaattisesti. Karttapalvelun käyttäjän on kuitenkin hyvä huomioida, että reitin kaikki haarat lasketaan mukaan tähän geometriaan. Karttapalvelussa on haluttu välttää useita päällekkäin kulkevia reittejä. Karttapohjalta löytyy tarvittaessa avuksi myös janamittakaava. Toisaalta reitin pituudessa ja kulkemismatkassa tulisi huomioida myös reitin vaativuus ja maaston korkeuserot, joita on mahdollista tarkastella esimerkiksi valitsemalla Virmassa taustakartaksi maastokartta tai tarkastella reitille määriteltyä vaativuustasoa klikkaamalla kohdetta.

Virma-karttapalvelua kehitetään koko ajan käyttäjäystävällisemmäksi. Otamme mielellämme palautetta vastaan: projektikoordinaattori Maiju Kähärä, Lounaistieto, maiju.kahara@lounaistieto.fi

Palvelussa on jo yli 1000 Varsinais-Suomen virkistyskohdetta ja -reittiä ja se toimii myös mobiilisti maastossa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on Virma-työkalulla kerätyn aineiston tehokas käyttöönotto kunnissa, yrityksissä ja tiedon loppukäyttäjillä. Lue lisää hankkeesta ja virkistysmatkailusta täältä!

esimerkki kohde pois käytöstä