Koronakriisi näkyy selvimmin lomautusten kasvuna

Lounaistieto.fi / Aktuell / Koronakriisi näkyy selvimmin lomautusten kasvuna

Kesän 2020 Maakunnan tila -katsauksessa tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia työllisyys- ja väestökehitykseen sekä ilmastomuutoksen tilannetta, seurauksia ja vaadittavia sopeutumistoimia Varsinais-Suomessa.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät Varsinais-Suomessa selvimmin lomautusten määrissä. Esimerkiksi konkurssien määrät ovat pysyneet tavanomaisella tasolla, eikä työttömien määrä ole kasvanut hälyttävästi. Vaikka Varsinais-Suomen työttömyysaste nousi huhtikuussa 16,3 % ennätyslukemiin, selittyy suurin osa työttömyysasteen kasvusta lomautuksilla. Maakunnan työttömyysasteen kasvoi huhtikuussa 8,4 prosenttiyksikköä, mutta tästä vain 1,8 prosenttiyksikköä selittyi työttömien määrän kasvulla.

Kovimmin koronakriisi on vaikuttanut Vakka-Suomen työttömyyskehitykseen. Autotehtaan komponenttien saatavuusongelmien vuoksi koko tehtaan toiminta pysähtyi huhtikuussa, minkä seurauksena Uudenkaupungin työttömyysaste nousi huhtikuussa 30 prosenttiin. Uudenkaupungin tilastot tulevat kuitenkin kaunistumaan, kun autotehtaan toiminta jälleen käynnistyy asteittain toukokuussa.

Koronapandemia ei näytä vaikuttaneen Varsinais-Suomen väestökehitykseen ollenkaan, vaan väestökehitys on jatkunut vuoden alussa hyvin saman suuntaisena kuin vuonna 2019. Muuttoliike on jatkunut vakaana, eikä kuolleisuudessa näy merkittäviä muutoksia edes yli 80-vuotiaiden osalta. Vaikka ikääntyneiden kuolleisuus on hieman koholla pitkän aikavälin keskiarvoon nähden, oli kuolleisuus korkeampaa jo ennen koronakriisiä. Tämä selittyy sillä, että 80-vuotta täyttäneiden määrä on kasvanut 2000-luvun aikana yli puolella, mikä kasvattaa väistämättä myös kuolleiden määrää.

Varsinais-Suomessa vuoden keskilämpötila on kohonnut selvästi ja talvikauden sateisuus lisääntynyt erityisesti 1990-luvulta alkaen. Suurimpia ilmastopäästöjen lähteitä ovat päästökaupan alaiset teollisuuslaitokset, tieliikenne, lämmitys ja maatalous. Merkittäviä päästövähennyksiä on mahdollista tehdä etenkin vähentämällä fossiilisten energialähteiden käyttöä lämmön tuotannossa, muuttamalla liikenteen kulkutapajakaumaa, uusimalla ajoneuvokantaa vähäpäästöiseksi sekä tuulivoiman lisärakentamisella. Toistaiseksi suunnitellut päästövähennystoimet eivät riitä ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, vaan lisätoimia tullaan tarvitsemaan. Ilmastonmuutosta käsittelevät analyysit on tuottanut Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lue Maakunnan tila -katsaus kokonaisuudessaan täältä