Digisaapas-hanke etenee – kuntia aktivoidaan täydentämään Virma-palvelua

Lounaistieto.fi / Recent / Digisaapas-hanke etenee – kuntia aktivoidaan täydentämään Virma-palvelua

Kunnille suunnatussa Virma-karttapalvelun infotilaisuudessa 3.3.2021 esiteltiin Varsinais-Suomen liiton ylläpitämää Virma Ylläpito -työkalua, jonka avulla kootaan Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteita sekä reittejä digitaalisesti, sekä neuvottiin palvelun käytössä. Sekä esitykset että esitysmateriaalit ovat nyt kaikille saatavilla:

Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (Digi-SAAPAS) -hankkeessa hyödynnetään aiemmassa Virkistä Dataa! -hankkeessa toteutettua virkistys- ja luontomatkailutiedon ylläpitotyökalu Virmaa ja sen avulla kerättyjä virkistyskohdetietoja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Virma-työkalulla kerätyn aineiston tehokas käyttöönotto kunnissa, yrityksissä ja tiedon loppukäyttäjillä. Vaikka tietokannassa on jo mukava kattaus reitti- ja kohdetietoa, on palvelussa myös runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Kattavasta ja alati kasvavasta aineistosta voivat hyötyä retkeilijöiden lisäksi esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja yritykset myös markkinointitarkoituksessa.