Virma Kartta -karttapalvelu tarjoaa retkeilyideoita Varsinais-Suomessa

Lounaistieto.fi / Recent / Virma Kartta -karttapalvelu tarjoaa retkeilyideoita Varsinais-Suomessa

Kuluneen vuoden poikkeusolot ovat kasvattaneet ulkoilun ja lähimatkailun suosiota ja ruuhkauttaneet retkikohteita Varsinais-Suomessakin. Uusia retkeilyideoita voi nyt etsiä uudelta Virma Kartta -sivustolta, johon on koottu jo yli 1000 maakunnan virkistys- ja luontomatkailukohdetta sekä niihin kytkeytyviä palveluita.

Palvelu on saatavilla osoitteessa kartta.virma.fi. Ilmainen ja kaikille avoin, karttapohjainen Virma Kartta mahdollistaa sekä retkien suunnittelun että reitti- ja kohdetietojen hyödyntämisen maastossa, sillä kehitystyössä on panostettu palvelun käytettävyyteen älypuhelimella. Kohteet ja reitit on visualisoitu kartalle ja niistä on tarjolla lisätietoa, kuten esimerkiksi reitin pituus ja palvelujen sijainti reitin varrella. Luonnossa liikkuessaan voi myös seurata omaa sijaintiaan reitillä. Kehittämistyössä on huomioitu erityisesti retkeilijöiden toiveita.

Palvelun vahvuuksina on monipuolinen aineisto ja älypuhelimelle suunniteltu käyttöliittymä. Palvelu on ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassakin. Virma Kartan taustalla on Varsinais-Suomen virkistys- ja luontokohteet kokoava tietokanta. Vaikka Virma Kartan taustalla olevassa tietokannassa on jo mukava kattaus reitti- ja kohdetietoa, on palvelussa myös runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Sekä itse virkistysaineisto että karttapalvelun lähdekoodi ovat avoimesti saatavilla. Tämän ansiosta erilaiset toimijat voivat itse täydentää maakuntaa koskevaa aineistoa, mutta toisaalta datan pohjalta on mahdollista kehittää uusiakin sovelluksia.

Kattavasta ja alati kasvavasta aineistosta voivat hyötyä retkeilijöiden lisäksi esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja yritykset myös markkinointitarkoituksessa. Matkailuyritykset, kunnat ja yhdistykset, joilla on kytkös virkistysreittien tai -kohteiden ylläpitoon, toivotaan mukaan täydentämään tietokantaa. Lounaistiedon kautta on saatavilla asiasta lisätietoa ja koulutusta.

Virma Karttaa sekä virkistysreitteihin ja -kohteisiin liittyviä aineistoja ja palveluita kehitetään Lounaistiedon, Varsinais-Suomen liiton, Valonian, ProAgrian ja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen yhteistyönä Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa eli Digisaapas-hankkeessa, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus osana Euroopan unionin maaseudun kehittämisohjelmaa.