Uudessa hankkeessa maakuntakaavat yhtenäiseen tietomalliin

Lounaistieto.fi / Recent / Uudessa hankkeessa maakuntakaavat yhtenäiseen tietomalliin

Lounaistieto vastaa tänä syksynä ympäristöministeriön rahoittaman Maakuntakaavoituksen tietosisällöt -hankkeen koordinaatiosta. Hankkeessa on tarkoitus saattaa vuoden loppuun mennessä kaikki voimassa olevat maakuntakaava-aineistot yhtenäisen tietomallin mukaiseksi yhdessä konsultin kanssa. Aiemmin päättyneessä HAME-hankkeessa Lounaistieto on ollut mukana edistämässä kaava-aineistojen sähköistä jakelua kehittämällä maakuntakaavojen yhteistä tietomallia, ja tähän mennessä noin puolet maakuntien liitoista on siirtynyt käyttämään tätä tietomallia.

Uudessa hankkeessa Lounaistiedon vastuulla on koordinoida tietomallin käyttöönottoa kokonaisuutena, sitouttaa maakuntien liitot tietomallin käyttöön sekä hoitaa liittojen ja konsultin välistä vuorovaikutusta ja projektiin liittyvää viestintää. Samalla viimeistellään maakuntakaavojen visualisointisäännöt yhteistyössä liittojen kanssa, jolloin kaavamerkintöjen tulkitseminen helpottuu ja yhteistyö liittojen välillä tiivistyy.

Lounaistiedossa hankkeen projektityöntekijänä aloitti syyskuun lopulla Jere Sipponen. Jere on vastavalmistunut maantieteilijä ja erikoistunut kaupunkimaantieteeseen ja aluesuunnitteluun. Hankkeessa hän vastaa visualisointisääntöjen päivittämisestä sekä hankkeeseen liittyvistä järjestelytehtävistä. Jerellä on sosiaalinen luonne ja aktiivinen ote elämään muutenkin; hän harrastaa suunnistusta ja kaikkea muutakin urheilua laidasta laitaan vapaa-ajallaan.