Seudut eivät ole veljiä keskenään

Lounaistieto.fi / Recent / Seudut eivät ole veljiä keskenään

Eduskuntavaalien 2023 alustava tulos on valmistunut. Puolueiden kannatus Varsinais-Suomessa noudattelee melko hyvin koko maan tulosta lukuun ottamatta Vasemmistoliittoa, joka Varsinais-Suomessa kiilaa Keskustan edelle. Sen sijaan seutukunnittain tarkasteltuna puolueiden kannatus Varsinais-Suomessa vaihtelee huomattavasti.

Turun seudulla Kokoomus on selvä ykkönen. Sen sijaan Keskusta jää merkittävästi jälkeen Vihreistä, mikä on tyypillistä puolueiden kannatukselle kaupunkiseuduilla.

Salon seudulla kärjessä ovat puolestaan Perussuomaliset ja SDP. Kokoomus jää kolmanneksi, mutta kiilasi edellisiin vaaleihin verrattuna ohi Keskustasta, joka jäi Salon seudulla neljänneksi.

Loimaan seudulla suurin puolue on niin ikään Perussuomalaiset. Seudun aiempi mahtipuolue Keskusta menetti kannatustaan lähes 10 %-yksikköä, mutta säilyi kuitenkin toiseksi suosituimpana. Vasemmistopuolueiden kannatus on Loimaan seudulla selvästi maakunnan keskitasoa alempaa.

Vakka-Suomessa puolueiden kannatus on saman kaltaista Loimaan seudun kanssa. Perussuomalaiset on suurin puolue ja Keskusta niukasti toisena. Vakka-Suomessa SDP:n kannatus on kuitenkin selvästi suurempaa kuin Loimaan seudulla.

Turunmaan ehdottomasti suurin puolue on RKP. Edellisissä vaaleissa puolue sai yli puolet äänistä, mutta nyt RKP jäi vähän tämän alle. Loput annetuista äänistä jakautuvat melko tasaisesti muille puolueille.