Saaristomeren fladat ja kluuvijärvet

Lounaistieto.fi / Uncategorized / Saaristomeren fladat ja kluuvijärvet

Saaristomeren fladat ja kluuvijärvet
CC BY 4.0, Turun yliopisto

Pisteaineisto, johon on kerätty Saaristomeren fladat ja kluuvijärvet.  Aineisto kattaa Saaristomeren alueen kunnat sekä kunnat, joilla on rantaviivaa Saaristomereen. Aineisto perustuu peruskartta- ja ilmakuvainventointeihin. Aineiston on tuottanut Samu Numminen Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötään varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Numminen, S. (1998). Varsinais-Suomen fladat ja kluuvijärvet.

Aineisto soveltuu Saaristomeren fladojen ja kluuvijärvien tarkasteluun.

Päivitetty 23.8.2010, ESRI shp, 1:20 000, YKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/AT02004_fladat_kluuvit
Aineistoon liittyy julkaisu: Numminen, S. (1999) Fladat ja kluuvijärvet Saaristomerellä. Suomen ympäristö 339. Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku. 108 s.