Muuttovoittoa lähes jokaisesta maakunnasta

Lounaistieto.fi / Recent / Muuttovoittoa lähes jokaisesta maakunnasta

Varsinais-Suomi saa muuttovoittoa suurimmasta osasta maakuntia. Vain Pirkanmaalle ja Lappiin muutti helmikuussa 2024 vuositasolla enemmän ihmisiä kuin niistä muutti Varsinais-Suomeen. Eniten muuttovoittoa Varsinais-Suomi saa Uudeltamaalta ja länsirannikon maakunnista Satakunnasta, Pohjanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Muuttotappio Lappiin on kuitenkin melko vähäistä, ja vain Pirkanmaa erottuu selvästi muista maakunnista maan sisäisen muuttoliikkeen suuntautumisella tarkasteltuna.

Tarkasteltaessa Pirkanmaan ja Uudenmaan nettomuuttoa kuukausittain nähdään, että Varsinais-Suomi saa Uudeltamaalta merkittävää muuttovoittoa loppukesästä uusien opiskelijoiden muuttaessa opiskelupaikkakunnille. Sen sijaan muina kuukausina muuttoliike on vahvempaa Uudenmaan suuntaan. Myös muuttotappio Pirkanmaalle jakautuu melko tasaisesti eri kuukausille, mutta Varsinais-Suomi ei näytä olevan pirkanmaalaisille yhtä vetovoimainen opiskelumaakunta kuin uusimaalaisille, mikä kääntää nettomuuton negatiiviseksi.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen uuteen Kuntien ennakkotiedot -tietokantaan, joka on hankittu Varsinais-Suomen liiton käyttöön. Samalla luovuttiin aiemmista vähällä käytöllä olleista tilastohankinnoista. Uusia muuttoliiketietoja tullaan lisäämään myöhemmin myös osaksi Lounaistiedon tilastoseurantaa.