Maakunnan tila -katsauksen teemana luonnon monimuotoisuus

Lounaistieto.fi / Recent / Maakunnan tila -katsauksen teemana luonnon monimuotoisuus

Syksyn 2019 Maakunnan tila -katsauksen teemana on luonnon monimuotoisuus. Luonnon monimuotoisuus turvaa ihmiselle elintärkeitä palveluja kuten kasvien pölytys, makea vesi, puuntuotanto, maaperän muodostuminen ja tulvien säätely. Tuoreen uhanalaisarvioinnin mukaan joka yhdeksäs Suomen lajeista ja peräti puolet eri luontotyypeistä arvioitiin uhanalaisiksi. Erityisesti ovat vaarassa perinnebiotoopit sekä Etelä-Suomen metsäluonto ja virtavedet.

Varsinais-Suomi on luonnon monimuotoisuuden osalta paljon vartijana. Ympäristöministeriön käynnistämä valtakunnallisella HELMI-ohjelmalla puututaan elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. ELY-keskus saa luonnonsuojeluun tuntuvia lisäresursseja, ja vuosina 2020–2024 keskitytään soiden suojeluun ja ennallistamiseen, lintuvesien kunnostamiseen sekä perinneympäristöjen ja luontotyyppien hoitoon. Myös vanhojen suojeluohjelmien ja METSO-ohjelman toteuttamista voidaan tehostaa. Luonnon monimuotoisuutta käsittelevät analyysit on tuottanut Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Luonnon monimuotoisuuden lisäksi maakunnan tila -katsauksessa Varsinais-Suomen viimeaikaista työllisyys- ja väestötrendejä sekä Turun lentoaseman matkustajamäärän kehitystä. Varsinais-Suomen kasvu on jatkunut syksyn aikana. Kasvu on kuitenkin keskittynyt yhä vahvemmin Turun seudulle. Kasvun keskittyminen Turun seudulle näkyy sekä työllisyys- että väestökehityksessä. Vaikka koko Varsinais-Suomessa työllisyyden kasvu on uusimpien luikujen valossa hidastunut, on työttömyyden aleneminen jatkunut nopeana erityisesti Turun seutukunnassa.

Avoimien työpaikkojen lukumäärä kasvaa niin ikään Turun seudulla vahvasti. Vuositasolla uusien avoimien työpaikkojen lukumäärä ylitti Turun seudulla syyskuussa jo 50 000 rajan, mitä ei ole aiemmin tapahtunut. Turun seudun selvästi muuta maakuntaa nopeampi kasvu näkyy myös väestökehityksessä. Turun seudun väestönkasvu on pysynyt tasaisesti yli 2 000 uuden asukkaan vuositasossa, kun taas kaikilla muilla seuduilla väestö vähenee. Myös Varsinais-Suomen muuttovetovoima keskittyy vahvasti Turun seudulle, sillä muut seutukunnat ovat maan sisäisessä muuttoliikkeessä muuttotappioalueita.

Turun lentoaseman matkustajamäärä on kasvanut nopeasti vuoden 2019 aikana, ja lokakuussa kuluvan vuoden matkustajamäärä nousi jo suuremmaksi kuin koko edellisenä vuonna yhteensä. Nykykehityksen jatkuessa tämän vuoden matkustajamäärä lähenee vuoden 2012 edellistä ennätystasoa. Turun lentoaseman kasvu aiheutuu kokonaan kansainvälisen liikenteen lisääntymisestä, sillä kotimaan liikenteessä ei ole tapahtunut muutoksia viime vuosina.

Maakunnan tila -katsaus laaditaan Varsinais-Suomen liitossa kaksi kertaa vuodessa. Maakunnan kehityksen ajankohtainen tilastoseuranta löytyy Lounaistiedon tilastopalvelusta.