Maakunnan tila: epävarmuus työmarkkinoilla jatkuu

Lounaistieto.fi / Recent / Maakunnan tila: epävarmuus työmarkkinoilla jatkuu

Syksyn 2020 Maakunnan tila -katsauksessa pureudutaan koronakriisin vaikutuksiin Varsinais-Suomen työllisyys- ja väestökehitykseen. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tuottamassa analyysissä tarkastellaan maakunnan ympäristöluvanvaraisia laitoksia ja niiden valvontaa.

Epävarmuus työmarkkinoilla jatkuu, vaikka lomautukset vähenevät

Koronakriisi ravisteli maakunnan työmarkkinoita rajusti, kun lomautusten määrä monikertaistui keväällä koronakriisin iskiessä Suomeen. Vaikka työllisyystilanne koheni kesän aikana, oli lomautettuja kuitenkin syksyllä monikertainen määrä koronakriisiä edeltäneeseen aikaan verrattuna.

Koronakriisin aiheuttama epävarmuus tuleekin jatkumaan työmarkkinoilla ja lomautettujen määrän ennakoidaan työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan säilyvän normaalia korkeampana ainakin kesään 2021 saakka.

Kokonaan työttömäksi jääneiden määrään koronakriisillä ei ollut yhtä rajua vaikutusta kuin lomautettuihin. Varsinais-Suomen työttömyysaste on kuitenkin kasvanut 5. nopeinten Suomen maakunnista. Myös muiden Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien työttömyys on kasvanut vahdilla.

Varsinais-Suomen työllisyysaste oli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuotta aiemmin ja täsmälleen sama kuin Uudellamaalla: 73,7 %. Maakunnan työllisyysasteen olosuhteisiin nähden hyvää kehitystä selittää niin ikään lomautukset. Koska alle kolmeksi kuukaudeksi lomautetut lasketaan mukaan työllisyysasteeseen, näyttävät luvut todellisuutta kauniimmilta.

Koronapandemia kasvattanut Varsinais-Suomen muuttovoittoa

Koronakriisin alkaessa julkisuudessa esitettiin näkemyksiä, joiden mukaan pandemia vähentäisi kaupunkien vetovoimaa asumispaikkana. Tämä ei näytä kuitenkaan toteutuneen, sillä Varsinais-Suomen kasvu on suurimmaksi osaksi seurausta Turun vetovoimasta.

Kaupungistuminen on jatkunut vahvana myös koronapandemian aikana, sillä maalis–lokakuussa Turun ydinkaupunkiseudun, eli Turun, Kaarinan, Raision ja Naantalin yhteenlaskettu asukasluku kasvoi nopeammin kuin edellisenä vuotena samaan aikaan.

Myönteinen väestökehitys ulottuu kuitenkin koko maakuntaan, sillä niin Turun seudun kehyskunnissa kuin muissakin seutukunnissa väestön väheneminen on koronapandemian aikana hidastunut.

Lue Maakunnan tila -katsaus kokonaisuudessaan täältä (pdf)