Kaupungistuminen jatkuu uudessa väestöennusteessa

Lounaistieto.fi / Recent / Kaupungistuminen jatkuu uudessa väestöennusteessa

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on laatinut uuden vuoteen 2040 saakka ulottuvan väestöennusteen. Koronapandemian aiheuttamien poikkeustilanteen vuoksi väestöennusteesta on tehty kolme eri skenaariota. Väestökehityksen perusura perustuu vuosien 2015–2020 kehitykseen, kaupungistumisen skenaario ei ota huomioon lainkaan koronavuotta 2020 ja kolmas hajautumisen skenaario on laskettu vain koronavuoden 2020 kehityksen mukaan.

Väestöennuste osoittaa, että Suomen sisäinen väestönkehitys eriytyy ja erilaistuu edelleen 2020- ja 2030-luvuilla. Ennusteessa näkyvät yhtäältä suurten kaupunkien kasvu ja kaupungistumisen jatkuminen, toisaalta kasvun laajeneminen ja vahvistuminen suurten kaupunkien kehysalueella. Lisäksi vieraskielisen väestön merkitys koko maan tulevassa väestönkehityksessä. Kaikissa kolmessa skenaariossa väestö kasvaa vain Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Varsinais-Suomen väestökehityksessä näkyy MDI:n ennusteessa samat trendit kuin koko maassa. Kaupungistuminen jatkuu vahvana, mikä näkyy nopeana kasvuna Turun kaupunkiseudulla. Kaikissa skenaarioissa määrällisesti selvästi eniten kasvaa Turun kaupunki. Myös kaupunkien kehysalueiden vahvistuminen näkyy Varsinais-Suomen väestöennusteessa, sillä suhteellisesti nopeimmin kasvavia kuntia kaikissa skenaarioissa ovat Kaarina, Lieto ja Raisio.

Väetön väheneminen on ennusteen mukaan nopeinta muissa seutukuntakeskuksissa, kuten Loimaalla, Salossa ja Uudessakaupungissa. Myös kaukana Turun kaupunkiseudusta sijaitsevat pienet maalaiskunnat, kuten Pyhäranta, Oripää ja Koski Tl menettävät ennusteen mukaan väestöä nopeasti. Poikkeuksen tästä tekee kuitenkin Kustavi, joka on onnistunut houkuttelemaan uusia asukkaita niin paljon, että hajautumisen skenaariossa kunnan väestönkasvu on maakunnan nopeinta.