Yhteysalusreitit ja laiturit

Lounaistieto.fi / Yleinen / Yhteysalusreitit ja laiturit

Yhteysalusreitit ja laiturit
CC BY-SA 3.0, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Aineisto sisältää yhteysalusten reitit viivamaisena aineistona sekä yhteysaluslaiturit, lauttalaiturit, tielaiturit ja yksityistielossit pistemäisenä aineistona. Aineisto kattaa koko Suomen.

Julkaistu 25.9.2014, ESRI shp, 1:5 000, EUREF-FIN.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/yhteysalusreitit?