Uudenkaupungin OAS-tuulivoima-alueiden näkyvyysanalyyseja

Lounaistieto.fi / Yleinen / Uudenkaupungin OAS-tuulivoima-alueiden näkyvyysanalyyseja

Uudenkaupungin OAS-tuulivoima-alueiden näkyvyysanalyyseja
CC BY-SA 3.0, Varsinais-Suomen liitto

Aineisto sisältää teoreettiset näkyvyysanalyysit TIFF-formaatissa Uudenkaupungin kahdeksalta OAS-alueelta (tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma), joita on tutkittu Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten. Näkyvyysanalyysit on mallinnettu ArcGIS-paikkatieto-ohjelman Viewshed-työkalulla. Paikkatieto-ohjelmiston avulla on laskettu tuulivoimaloiden näkyvyys maaston korkeustietojen pohjalta sekä metsäiset alueet huomioiden. Metsän korkeudeksi on yleistetty 15 metriä, havainnoitsijan korkeudeksi 2 metriä. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 140 metriä, Muntilan kaava-aluetta lukuun ottamatta (120 metrin napakorkeus, rakennuslupahakemuksen mukaan).

Julkaistu 1.9.2014, TIFF, 1:200 000, YKJ.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/tuulivoima_nakyvyys_alueet?