Työpaikkasaavutettavuus Turun kaupunkiseudun alueella

Lounaistieto.fi / Yleinen / Työpaikkasaavutettavuus Turun kaupunkiseudun alueella

Työpaikkasaavutettavuus Turun kaupunkiseudun alueella
CC BY-SA 3.0, Strafica Oy

Aineisto sisältää Turun kaupunkiseudun työpaikkasaavutettavuusanalyyseja henkilöautolla, joukkoliikenteellä, polkupyörällä ja kävellen kuljettuna. Saavutettavuus on laskettu eksponenttimuotoisena etäisyysfunktiona keskimääräisestä matka-ajasta painotettuna työpaikkojen määrällä. Analyysi on tehty Digiroad 2013 -tieverkkoa ja yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) vuoden 2011 ruutuaineistoa hyväksikäyttäen. Tieverkkoaineistosta on hyödynnetty väylätyyppikohtaisia nopeusrajoituksia ja ruutuaineistosta on haettu työpaikkojen määrä. Aineisto soveltuu työpaikkasaavutettavuuksien arviointiin Turun kaupunkiseudun alueella.

Julkaistu 17.1.2014, ESRI shp, 1:10 000, YKJ.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/tyopaikkasaavutettavuus_henkiloauto?