Turun kaupungin turvallisuustietoja

Lounaistieto.fi / Yleinen / Turun kaupungin turvallisuustietoja

Turun kaupungin turvallisuustietoja
CC BY 4.0, Turun kaupunki

Aineisto sisältää Turun kaupungin yleisillä alueilla olevien pelastusvälineiden sijainnin sekä tulvakartan, joka on laadittu havainnollistamaan tulvaherkkiä ranta-alueita. Aineistopaketissa on pelastusvälineiden sijaintiin liittyen kolme eri koordinaattijärjestelmää (Turun kaupungin järjestelmä=gk23, WGS84=4326 sekä EUREF-FIN=3067). Suora linkki pelastusvälineiden geojson-tiedostoon (EUREF-FIN).

Aineiston vastuutahot:
Pelastusvälineet: Tuula Saarinen (tuula.saarinen@turku.fi)
Tulvakartta: Harri Soini / Toni Huovinen, Kaupunkimittauspalvelut / Kiinteistöliikelaitos

Päivitetty 19.9.2013. Alkuperäinen aineisto MapInfo TAB, GK23, 1:10 000.
Metatietokuvaukset (pdf): pelastusvälineet ja tulvakartta.
Lisätiedot: Katariina Hilke, Turun kaupunki.