Pohjoisen kasvuvyöhykkeen vahvistaminen

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Turun seudun MAL-seuranta / Pohjoisen kasvuvyöhykkeen vahvistaminen
tunninjuna_1Tavoite

MAL-sopimuksen osapuolet edistävät Tukholman ja Pietarin välisen pohjoisen kasvuvyöhykkeen muodostumista osana Euroopan Unionin TEN-T-ydinverkkokäytävää. Turun seudun kilpailukykyistä kasvua ja yhtenäisen eteläsuomalaisen työssäkäynti- ja talousalueen kehittymistä tuetaan valtakunnallisten aluerakennetavoitteiden mukaisesti.

Seurantaindikaattorit
Meriteollisuusryhmän vuosien 2010-2014 ja 2015- tiedot eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska ne on tuotettu eri yritysaineistoista.Meriteollisuusryhmän vuosien 2010-2014 ja 2015- tiedot eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska ne on tuotettu eri yritysaineistoista.