Pohjoisen kasvuvyöhykkeen vahvistaminen

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Turun seudun MAL-seuranta / Pohjoisen kasvuvyöhykkeen vahvistaminen
tunninjuna_1Tavoite

MAL-sopimuksen osapuolet edistävät Tukholman ja Pietarin välisen pohjoisen kasvuvyöhykkeen muodostumista osana Euroopan Unionin TEN-T-ydinverkkokäytävää. Turun seudun kilpailukykyistä kasvua ja yhtenäisen eteläsuomalaisen työssäkäynti- ja talousalueen kehittymistä tuetaan valtakunnallisten aluerakennetavoitteiden mukaisesti.

Seurantaindikaattorit