Palvelujen saavutettavuus ja turvalliset matkat

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Turun seudun MAL-seuranta / Palvelujen saavutettavuus ja turvalliset matkat
heli_aseman_edessa3Tavoite

Maankäyttöä ja palveluverkko kehitetään tasapainoisesti lähipalveluiden turvaamiseksi. Kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä parannetaan palvelujen saavutettavuutta ja taloudellisuutta. Kunnat sitoutuvat palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen seudullisesti rakennemallin tavoitteiden mukaisesti. Toimintojen saavutettavuutta julkisilla liikennepalveluilla kehitetään hyödyntämällä digitalisaation, automaation, uusien käyttövoimaratkaisujen ja Liikenne palveluna -konseptin mahdollisuuksia.

Seurantaindikaattorit