MAL-sopimuksen yleiset tavoitteet

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Turun seudun MAL-seuranta / MAL-sopimuksen yleiset tavoitteet
foli-keskustassaTavoite

Turun seudun MAL-sopimuksella edistetään hallitusohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista Turun kaupunkiseudulla.

 

Seurantaindikaattorit


Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet