Keskukset ja täydennysrakentaminen

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Turun seudun MAL-seuranta / Keskukset ja täydennysrakentaminen

Tavoite

Edistetään Turun kaupunkiseudun keskusta-alueiden vetovoimaa, viihtyisyyttä, saavutettavuutta ja liikkumisen sujuvuutta. Kunnat painottavat maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa keskusta-alueiden kehittämistä ja täydennysrakentamista rakennemallissa kuvattuihin keskustojen ominaispiirteisiin ja vahvuuksiin tukeutuen. Turun keskusta on koko kaupunkiseudun ja maakunnan keskus, jonka elinvoimaisuus heijastuu koko kaupunkiseudulle.

Seurantaindikaattorit

 

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet